Sørlandschips er åpne om de personopplysningene vi samler inn om deg, og om hvordan disse personopplysningene brukes. Deltakelse i konkurranser eller arrangementer i regi av Sørlandschips skjer i henhold til bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som deltar i Sørlandschips sine aktiviteter med å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvor de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker. Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere eller deltakere på Sørlandschips sine aktiviteter, som erklæringen dekker.

1. Ansvar

Sørlandschips er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Har du som deltaker spørsmål om personvern kan disse sendes til leifarne@sorlandschips.no

2. Informasjonen vi samler inn

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Vi samler inn dine personopplysninger for å kunne gjennomføre aktiviteter som har positiv verdi for deltakerne. Ved å registrere deg i konkurransen samler vi inn følgende opplysninger om deg:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Adresse
  • Telefonnummer

  3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Sørlandschips samler dine personopplysninger for å kunne gjennomføre konkurransen og kåre en vinner. Opplysningene vil lagres så lenge konkurransen varer. Så snart en vinner er kåret og prisen er delt ut vil alle personopplysninger slettes.

4. Sletting av personopplysninger

Sørlandschips vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig å beholde for den tjenesten eller aktivitetens om skal gjennomføres.

5. Deling av informasjon til tredjeparter

Sørlandschips utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover det som vi til enhver tid er pålagt i lov å utlevere. For å levere våre tjenester benytter vi oss av databehandlere som behandle personopplysninger kun etter Sørlandschips sin instruks. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen.

6. Dine rettigheter

Som bruker av tjenestene til Sørlandschips har du rett til å forespørre oss innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også forespørre retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i
henhold til personopplysningsloven.

Sørlandschips behandler dine personopplysninger til tjenesteformål på bakgrunn av din deltakelse i konkurransen. Informasjon om deg brukes på bakgrunn av og i tråd med ditt samtykke. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake av deg.
Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Dersom du mener Sørlandschips ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Sørlandschips forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen vil brukeren bli skriftlig informert gjennom våre tjenester om dette på forhånd.

konkurranse.sorlandschips.no bruker informasjonskapsler, også kjent som cookies. Informasjonskapsler på konkurranse.sorlandschips.no brukes til å samle informasjon anonymt, for eksempel til nett- og brukerstatistikk.

Ved å besøke og benytte deg av konkurranse.sorlandschips.no samtykker du samtidig til denne bruken. konkurranse.sorlandschips.no bruker ikke informasjonskapsler til å samle inn personlig, identifiserbar informasjon om deg.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies) bidrar til å bedre din brukeropplevelse, og gjør at vi kan lage bedre nettsider for deg som besøkende.

konkurranse.sorlandschips.no bruker Google Analytics for å analysere bruken av disse nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Følgende Cookies kommer fra Google analytics:
_ga: Har en utløpsdato på to år og brukes til å skille brukere i Google Analytics.
_gat: Har en utløpsdato på et minutt og brukes til å begrense antall forespørsler til Google Analytics.
_gid: Har en utløpsdato på 24 timer og brukes til å skille brukere i Google Analytics.

Generell informasjon

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne.

Dersom du åpner en annen nettleser på datamaskinen eller den mobile enheten din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit.

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) krever at vi skal informerer besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie-paragrafen» sier følgende:

§ 2-7 b.Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler?

Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren. Sjekk her for tips

Sist oppdatert: April 2022